home medewerkers diensten ereloon nieuws data contact & ligging links
Zoeken   

Diensten

Historiek

Wij zijn een jong en dynamisch kantoor, opgestart in 1998, als onderdeel van het Horwath-netwerk. Na de pensionering van de verantwoordelijke partner, Prof. dr. Walter Missorten, werden alle aandelen overgenomen door Jan Rimbaut en verhuisde het kantoor naar Erpe-Mere, Kleine Steenweg 23. Het klantenbestand groeide en er werd personeel aangeworven. Daarom hebben wij een nieuw en ruim kantoorgebouw gebouwd op de Kleine Steenweg 2 (grenzend aan de Leedse Steenweg), nog net op grondgebied Erpe. Hierdoor beschikken we de volgende jaren over voldoende ruimte voor bijkomend personeel en voor het ontvangen van klanten in ideale omstandigheden.

Diensten

Voor de meeste van onze klanten verzorgen wij zelf de volledige boekhouding en vervullen wij alle fiscale verplichtingen. Indien U ons uw boekhouding volledig toevertrouwt, hebben wij een initieel gesprek waar wij U raad geven over hoe de documenten dienen bijgehouden te worden en wanneer U de documenten dient binnen te brengen. Vervolgens houden wij ons bezig met de volgende zaken:

 • Boeken van aan- en verkoopfacturen, bankuittreksels, uittreksels kredietkaarten, kasboek en alle andere nodige documenten
 • Opstellen en insturen van de kwartaal- of maandaangifte BTW, de jaarlijke klantenlisting BTW, de kwartaalopgave van intracommunautaire leveringen en alle andere nodige BTW-documenten
 • Opstellen en insturen van de aangiftes personenbelasting, vennootschapsbelasting en alle andere belastingaangiftes, evenals de berekening van de belastingaanslag
 • Afsluiting van het boekjaar, opstellen en neerleggen van de jaarrekening
 • Alle andere diensten die verband houden met boekhouding en fiscaliteit, zoals afwikkeling van fiscale controles, terugvordering van buitenlandse BTW, invullen van structuurenquêtes, voorbereiding publicaties Staatsblad, ...

Voor het volledig voeren van de boekhouding, hanteren wij standaardtarieven voor onze erelonen, in functie van de ondernemingsvorm en het aantal facturen (zie 'erelonen').

Voor klanten die hun boekhouding zelf intern voeren, kunnen er uiteraard afspraken gemaakt worden omtrent de verdeling van de taken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld instaan voor de controle van de ingevoerde facturen of enkel assisteren bij de afsluiting of zelfs enkel bij de opstelling van de jaarrekening of de fiscale aangifte. In deze specifieke gevallen zijn onze standaardtarieven niet van toepassing, maar zal er gefactureerd worden op basis van het aantal gepresteerde uren.

U kunt eveneens bij ons terecht voor alle mogelijke problemen of vragen van boekhoudkundige of fiscale aard:

 • Opzetten van een nieuwe activiteit: structuur en keuze van de vennootschapsvorm
 • Waardebepaling van de onderneming in het kader van een overname
 • Fiscaal en BTW-advies in verband met buitenlandse transacties
 • Aanvraag van een ruling of bijstand bij fiscale bemiddeling
 • Assistentie bij vereffening van een vennootschap
 • Advies bij statutenwijzigingen van een vennootschap
 • ...
 COBOFISCA BURG. BVBA

KLEINE STEENWEG 2
9420 ERPE

T +32 (0) 53 607 600
F +32 (0) 53 607 601
GSM +32 (0) 495 68 55 68

BTW BE 0462 417 410
RPR DENDERMONDE

info@cobofisca.be

Erkend boekhouder/fiscalist
BIBF 70173234