home medewerkers diensten ereloon nieuws data contact & ligging links
Zoeken   

Ereloon/tarief

In tegenstelling tot de meeste van onze collega's, zijn wij zeer open inzake onze erelonen. Onze tariefstructuur is volledig transparant en achteraf zult U nooit verrassingen ontvangen in de vorm van bijkomende facturen of onverwachte erelonen. Eerlijkheid en duidelijkheid duren nog steeds het langst, niet in het minst in een professionele relatie.

Het aangerekende ereloon bestaat uit een vast gedeelte, dat samenhangt met een BTW-aangifte of een afsluiting van het boekjaar. Daarnaast wordt er een variabel gedeelte aangerekend in functie van het aantal door ons te boeken aan- en verkoopfacturen.

Voor elk type van klant is er een aangepaste tariefstructuur:

  • zelfstandige/vrij beroep (met of zonder BTW-nummer)
  • vennootschap (met of zonder BTW-nummer)
  • vzw (met of zonder BTW-nummer)

Bovendien kan U op afspraak steeds langskomen om uw dossier te bespreken. Voor de eerste kennismaking zal er nooit een ereloon gefactureerd worden.

Wij wensen correct vergoed te worden voor onze geleverde diensten en U wenst niet meer te betalen dan dat wat gepresteerd is. Het is moeilijk verdedigbaar dat U een jaarlijks ereloon van EUR 4.000 of meer dient te betalen voor het laten voeren van een vennootschapsboekhouding van pakweg 150 facturen per jaar. Een dergelijk dossier zal in praktijk aan uw boekhouder ongeveer 4 tot 5 werkdagen kosten en dient bijgevolg ook op die basis gefactureerd te worden, overeenkomstig de normen van het BIBF ('Bij het bepalen van zijn ereloon zal de erkende boekhouder (-fiscalist) rekening houden met de complexiteit en de omvang van de opdracht, met zijn bijzondere kwalificaties en de algemene kosten van zijn bedrijvigheid. Het aanrekenen van niet verantwoorde lage of hoge erelonen is strijdig met de waardige uitoefening van het beroep').

Vul volledig vrijblijvend onderstaand formulier in en per kerende krijgt U van ons een exacte schatting van onze erelonen op basis van de parameters die U ons doorgeeft. Voor alle bijkomende vragen kunt U ons uiteraard steeds contacteren via e-mail, telefoon of na afspraak bij U of bij ons.

* Firmanaam:    
* Contactpersoon:    
* Adres + nr:    
* Postcode + gemeente:    
* E-mail:    
* Activiteit:    
* Ondernemingsvorm:    
* Aan- en verkoopfacturen per jaar:    
* Geschatte omzet per jaar:    
* BTW-plichtig:    
Bijkomende gegevens:    
 
 COBOFISCA BURG. BVBA

KLEINE STEENWEG 2
9420 ERPE

T +32 (0) 53 607 600
F +32 (0) 53 607 601
GSM +32 (0) 495 68 55 68

BTW BE 0462 417 410
RPR DENDERMONDE

info@cobofisca.be

Erkend boekhouder/fiscalist
BIBF 70173234